Avís Legal

Responsable Legal de la Pàgina Web

Salvador Sarrì Esquius

Nif/Cif: 40664070R

Adreça: Plaça Major, 24-26

Email de Contacte: llibreriasarri@serlogal.com

Tel: 973601067

Dades Registrals: .

 

Responsable Legal de la Botiga Online

Serlogal 2.0 SL

Nif/Cif: B-94062411

Adreça: O Castelo, 33 – A (Lerez)  C.P. 36156 Pontevedra

Email de Contacte: info@serlogal.com

Tel: 986 76 10 42

Dades Registrals: Registre Mercantil de Pontevedra, Tom 3791, full 1, Inscripció 1a, Pàgina PO-53055.

 

Condicions d’Ús

Les presents condicions legals regulen l'ús permès d'aquesta pàgina web que Salvador Sarrì Esquius (d'ara endavant, llibreriasarri.com) i Serlogal 2.0 SL (d'ara endavant SERLOGAL) posen a la disposició dels usuaris d'Internet. Si no esteu conforme amb aquestes condicions legals heu d'abandonar aquesta pàgina web.

L'Usuari s'obliga a usar la web, els serveis i els seus continguts de forma diligent, correcta i lícita i en particular, haurà d'abstenir-se de:

- Suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d'informació que poguessin contenir els continguts.

- Introduir programes, virus, macros o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració a la pàgina web o els sistemes informàtics que la suporten.

- Usar o instal·lar programes o dispositius capaços d'invalidar els controls o contrasenyes de seguretat, establerts per llibreriasarri.com o SERLOGAL, estant igualment prohibit desxifrar les claus, sistemes o algorismes de xifrat o qualsevol altre element de seguretat de la pàgina web o qualsevol dels seus usuaris.

- Realitzar còpia o captura de pantalles de la pàgina web, sense autorització expressa de llibreriasarri.com o SERLOGAL.

- Efectuar copias o versiones de la página web o su código fuente, sin el consentimiento expreso de SERLOGAL.

- Efectuar còpies o versions de la pàgina web o el seu codi font, sense el consentiment exprés de SERLOGAL.

- Realitzar qualsevol tipus de comportament contrari a la Llei o la bona fe.

Exclusió de Responsabilitat

 llibreriasarri.com ni SERLOGAL, es fan responsables de les pèrdues o perjudicis que pugui ocasionar a l'usuari per virus, indisponibilitat o qualsevol altre comportament anòmal de la pàgina web. En aquesta pàgina web s'han adoptat totes les mesures de seguretat al seu abast i segons l'estat actual de la tècnica, per garantir el correcte funcionament de la web i evitar la generació de qualsevol tipus de dany a l'usuari.

Enllaços

llibreriasarri.com i SERLOGAL declinen qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es presti en altres pàgines enllaçades amb aquesta Web. llibreriasarri.com ni SERLOGAL no controlen ni exerceixen cap tipus de supervisió sobre les pàgines enllaçades. Els usuaris que utilitzin aquests enllaços hauran de consultar les condicions legals exposades a les pàgines de destinació.

Propietat Intel·lectual

Els textos, imatges, logos, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codi font i resta de continguts inclosos en aquesta web són propietat de llibreriasarri.com o SERLOGAL, o disposen si escau, del permís per al seu ús i/o explotació.

Els usuaris d'aquesta pàgina web podran dur a terme la reproducció o emmagatzematge dels continguts emmagatzemats en aquesta pàgina per al seu exclusiu ús personal o les finalitats autoritzades en les condicions legals de contractació dels nostres productes i serveis. Qualsevol altra transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, dels continguts emmagatzemats en aquesta web, queda expressament prohibida excepte previ i exprés consentiment de llibreriasarri.com o SERLOGAL

Versió

Aquest Avís Legal és de data 16/04/2015 i qualsevol modificació dels seus termes serà publicada a la pàgina web.