Condiciones de venta

Condicions de Contractació

Aquestes condicions legals, regulen el procés de contractació en la botiga on-line del lloc web www.llibreriasarri.com de la qual és responsable legal Serlogal 2.0 SL, d'ara endavant, SERLOGAL

L'adquisició de qualsevol dels productes oferts en www.llibreriasarri.com, implica l'acceptació d'aquestes condicions legals de contractació, l'avís legal i la política de privacitat.

www.llibreriasarri.com informa a l'usuari que l' idioma triat per a la celebració d'aquest contracte electrònic és el Català i que no està previst l'emmagatzematge del mateix per un tercer de confiança encara que www.llibreriasarri.com sí emmagatzema un registre de totes les comandes realitzades pels seus clients. Si ho desitgeu podeu imprimir o copiar aquesta pantalla per conservar aquestes condicions legals.

Procés de Compra

En nuestra tienda electrónica, encontrará todo el catálogo de productos ofrecidos por llibreriasarri.com, para adquirir cualquiera de ellos deberá seguir el siguiente proceso de compra:

A la nostra botiga electrònica, trobareu tot el catàleg de productes oferts per llibreriasarri.com, per adquirir qualsevol d'ells haureu de seguir el següent procés de compra:

1r.- Seleccioneu el producte desitjat afegint-ho al carret.

2º.- Lea de forma detenida toda la información disponible sobre el producto. Los precios indicados junto al producto son precios en Euros

2n.- Llegiu de forma detinguda tota la informació disponible sobre el producte. Els preus indicats al costat del producte són preus en Euros

3r.- Accediu al carret, on podreu comprovar el detall dels productes sol·licitats, el preu de venda i els impostos aplicables.

4t.- Si esteu conforme amb la comanda, haureu d'indicar la zona i forma de tramesa, així com el mitjà de pagament. Durant aquest procés el sistema us mostrarà les despeses aplicables a la vostra comanda segons la zona de lliurament, forma d'enviament i mitjà de pagament seleccionats.

5è.- Finalment haureu de proporcionar les dades de tramesa i completar el procés de registre d’ usuari

5º.- Una vez que haya completado el pedido, recibirá un mensaje de confirmación con los datos de su pedido, si no recibe este mensaje póngase en contacto con nosotros.

6è.- llibreriasarri.com disposeu dels següents mitjans de pagament: Pagament amb targeta de dèbit o crèdit.

7è.- Si desitgeu realitzar qualsevol tipus de modificació en les dades introduïdes en el procés de compra, www.llibreriasarri.com posa a la vostra disposició l'adreça de correu electrònic llibreriasarri@serlogal.com i el nostre número d'atenció al client 973601067

Dret de Desistiment

El client té dret a desistir de la seva compra en un termini de 14 dies naturals des del dia de recepció de la seva comanda sense necessitat de justificació.

Per exercir el dret de desistiment, haureu de notificar-nos la vostra decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic) dirigida a Llibreria Sarri , Plaça Major, 24-26 o a la nostra adreça d' email llibreriasarri@serlogal.com

Per complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per la vostra banda d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment per la vostra banda, us retornarem tots els pagaments vostres rebuts, incloses les despeses inicials de tramesa (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la vostra part d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informi de la vostra decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hi hàgiu disposat expressament el contrari. No obstant això, us informem que a l'empara de l 'establert a l'art. 107.3 del Reial decret Legislatiu 1/2007, procedirem a retenir l' import de la devolució fins que hàgim rebut els béns o el comprador ens remeti prova suficient de la seva devolució.

Així mateix, us informem que segons s'estableix en el 108.1 del Reial decret Legislatiu 1/2007, quan s'exerceixi el desistiment el Comprador únicament suportarà les despeses directes de la devolució dels béns.

Finalment us informem que en virtut de l' establert en l'art. 103 de l' esmentada norma, no s'admetrà l'exercici del Dret de Desistiment en els següents supòsits:

  • El subministrament d'enregistraments sonors o de vídeo precintats o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintatats pel consumidor i usuari després del lliurament.
  • El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
  • El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material

Productes fora d’estoc

En aquells productes pels quals llibreriasarri.com no disposi d'existències en aquest moment, la seva intervenció es limitarà a canalitzar la sol·licitud del client davant la distribuïdora i, en cas de confirmar-se per part de la distribuïdora l'existència del producte sol·licitat pel client, aquest podrà iniciar el tràmit per a l'adquisició d'aquest producte a través d'aquest portal web sobre la base dels termes i condicions establerts.

Garanties

Tots els productes venuts a través de la nostra pàgina web, disposen de les garanties que atorguen la legislació vigent .

Versió

Aquestes Condicions de Contractació són de data 06/03/2015 i qualsevol modificació dels seus termes serà publicada a la pàgina web.